Kunlashni joʻnatish

Bizimda xossalar yoki pricelist haqidan so'lar uchun, bizga emailni bizga qo'shaysiz va 24 soatda o'qib bo'ladi. Biz plastiki, injeksi, plastik chiziqi, plastik qismlar va asboblarni tashlamiz. Plastati, injeksi, plastik qismlari